Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství v jihočeské krajině

Maletická farma vznikla v roce 2010 a to zakoupením chovatelského areálu s přilehlými pozemky, aby mohlo být vybudováno zázemí pro ekologické zemědělství. Došlo k rekonstrukci stávajících staveb, odchovny mladých zvířat a velkokapacitního seníku. Následně byla na místě staré vazné stáje vybudována nová hala pro zhruba 150 zvířat. Hala slouží hlavně jako porodna, odchovna telat a plemenných býků z uzavřeného obratu stáda, čítající základ 40 plemenic-matek. V současné době se farma specializuje na eko-chov hovězího dobytka. Celkem hospodaří na cca 70 ha trvalých travních porostů, to s přístupem skutečné ekologické zemědělství.

70 ha

trvale obhospodařovaných travnatých porostů

2012

jsme získali certifikát Ekofarma

40

plemenic, základ chovu

Společnosti

Logo Maletická farma