Informační technologie

Staráme se o Vaše data, systémy i aplikace

Komplexní služby – informační technologie, komunikační technologie, datové služby a cloudové technologie.

Společnost Technologické centrum Písek byla založena v roce 2007 a od roku 2013 sídlí v nově rekonstruovaných prostorách bývalých Žižkových kasáren v Písku. Za rekonstrukci budovy získala společnost několik architektonických cen. Budova slouží jako kancelářská pro potřeby skupiny, ale svá sídla zde mají  i jiné společnosti, které využívají komplexních služeb a zázemí, které je k dispozici (nepřetržitá recepce, administrativní služby, tělocvična, restaurace,  zasedací místnosti a konferenční sály, kopírovací centra).

Bylo zde vybudováno jedno z nejmodernějších datových center, které je unikátní nejen v rámci České republiky ale i v evropském měřítku. Datové centrum zaujme především svou orientací na zajištění dokonalého prostředí a bezpečnosti pro provoz moderních  informačních technologií a komunikačních služeb.

Firmy sídlící v Technologickém centru, ale i externí zákazníci mohou využívat služeb v oblasti dohledu, servisu a outsourcingu informačních technologií. Dohledové centrum zajišťuje na základě dlouhodobých smluv nepřetržitý dohled a správu informačních technologií a komunikačních systémů, aplikací a procesů, okamžitou detekci vznikajících problémů a zodpovídá za jejich včasné odhalení a proaktivní řešení. Cloudový tým se specializuje na oblast privátních cloud řešení a expertních integrovaných systémů pro podniková oddělení informačních technologií, poskytovatele informačních technologií a komunikačních služeb, datová centra, telekomunikační operátory nebo technologické integrátory.

Posláním Technologického centra Písek je podpora a realizace výzkumných, vývojových, inovativních a komerčních aktivit v oblasti informačních technologií a komunikačních služeb s vysokou přidanou hodnotou. Tohoto cíle je dosahováno prostřednictvím účinné spolupráce s akademickým prostředím, komerčními subjekty a veřejnou správou. Společnost je aktivní i ve vzdělávacích a projektových aktivitách. Technologické centrum Písek je jedním z iniciátorů konceptu Smart City Písek a zakládajícím členem Czech Smart City Clusteru.

80 racků

v datovém centru

365 dní

v roce dohledové centrum v režimu 24/7

2014

jsme získali 3 certifikáty ISO pro provozování a poskytování služeb datacentra

Společnosti