Zdravotnictví

Zdraví je to nejcennější, co máme

Moderní a komfortní prostředí, stejně jako příjemný personál či přístrojové vybavení přispívají k úspěšné léčbě a jsou znakem velmi kvalitního zdravotnictví.

Od roku 2015 Písecká zdravotní, a. s. poskytuje zdravotnickou psychiatrickou péči v Psychiatrické nemocnici Písek v areálu bývalých Žižkových kasáren. Dříve byl tento typ zdravotnické péče poskytován v Psychiatrické léčebně U Honzíčka, kam Písecká zdravotní, a.s. vstoupila v roce 2009. Nová budova je modernější a zajišťuje větší komfort pro pacienty i zaměstnance, díky čemuž jsou služby zdravotnictví mnohem kvalitnější. V přízemí se nachází psychiatrická ambulance, kavárna a fyzioterapeutické zařízení Návrat Písek. Celý komplex nese označení Psychiatrická nemocnice Písek stejně jako jiná podobná zdravotnická zařízení v České republice. Odborný tým léčebny je zapojen do několika vědeckých projektů a spolupracuje s dalšími zařízeními a organizacemi v regionu i mimo něj. Hlavním předmětem činnosti je poskytování zdravotní psychiatrické péče pro dospělé ve formě:

  • lůžkové péče
  • ambulantní péče
  • léčebně rehabilitační péče
  • ošetřovatelské péče v sociálním prostředí pacienta
  • paliativní péče

Kapacita nemocnice je 111 lůžek. Na jednotlivých odděleních se nacházejí třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, sesterny, lékařské pokoje, jídelny – společenské místnosti, tělocvičny a terapeutické místnosti. Tedy vše, co má kvalitní zdravotnictví poskytovat.

111 lůžek

aktuální kapacita nemocnice

60 členů

zdravotnického a sociálního personálu

4 oddělení

nemocnice