Společnost RG Investment, která již skoro deset let provozovala Psychiatrickou nemocnici v Písku, prodala zařízení do mezinárodní sítě nemocnic společnosti Penta. Penta provozuje ve střední Evropě 33 nemocnic a více než 40 poliklinik. Tam také patří k největším soukromým poskytovatelům zdravotní péče. Jak RGI, tak společnost Penta se na budoucí rozvoj nemocnice dívají stejně, takže v plánu není redukce zdravotní péče, spíše naopak, společnost Penta chce stavět na špičkovém týmu odborníků a skvělé pověsti, které se nemocnice v Písku již dlouho dobu těší. Velkou
příležitostí je využití synergie s ostatními nemocnicemi v gesci společnosti Penta. „Vstup silného investora je pro naši nemocnici dobrou zprávou. Ve spojení s našimi dlouholetými profesními zkušenostmi bude možné nemocnici dále rozvíjet ve prospěch pacientů, ale také zaměstnanců,“potvrzuje MUDr. Robert Kučera, MBA, primář nemocnice v Písku.

Rádi bychom poděkovali za velmi kvalitní spolupráci a profesionální přístup a hlavně prvotřídní péči, kterou personál nemocnice pacientům poskytuje. Věříme, že jak pro personál, tak i pro pacienty je tato zpráva pozitivní a do budoucna přinese velký užitek a ještě lepší kvalitu péče.