Rozvoj a inovace

Krok správným směrem

vstříc inovacím a rozvoji zdrojů

Nezisková organizace TSI Písek z.s. chce posilovat konkurenceschopnost jihočeského regionu prostřednictvím inovačních aktivit v oblastech informačních a komunikačních technologií, zdravotnictví a sociálních služeb.

Organizace